See English Version

معرفی کنفرانس

در پی برگزاری موفق دور اول تا سوم همایش ملی زیست شناسی، اینک "چهارمین همایش ملی زیست شناسی" با اخذ مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC (کد اختصاصی: 78290-01210) و توسط دانشگاه پیام نور استان فارس/ مرکز استهبان، ضمن اعلام فراخوان دریافت آثار ارزشمند اساتید، دانشجویان و سایر صاحب نظران حوزه­های مختلف زیست شناسی، در تاریخ 2 مرداد ماه 1401 برگزار خواهد شد. امید است با استقبال و حضور یکپارچه خبرگان امر از سراسر کشور گامی موثر در جهت اشتراک گذاری تازه ترین دستاوردهای علمی در این زمینه برداشته شود. دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند پژوهشگ...

ادامه مطلب

ارکان همایش

دکتر رقیه کوچک زاده

  

دکتر کورش بامداد

  

دکتر فاطمه راسخ

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور آباده

دبیر اجرایی همایش

اخبار واطلاعیه ها


حامیان و همکاران